Cenník


Online kalkulácia tlače letákov

Online kalkulácia digitálnej tlače a knihárskeho spracovania letákov, pozvánok, vizitiek, plagátov, samolepiek a ďalších tlačovín.

Pri kalkuláciách nad stanovený finančný limit môžete využiť automatické zaslanie na prekalkulovanie ofsetovou tlačou.

Po zaregistrovaní získate okrem zaujímavých zliav rozšírené možnosti vrátane prístupu k histórii Vašich kalkulácií a objednávok.

Kalkulácia letáky

 


Online kalkulácia tlače brožúr

Online kalkulácia tlače a výroby brožúr, kníh, časopisov, katalógov, stolových a nástenných kalendárov funguje rovnako ako kalkulácia letákov.

Kalkulácia brožúry

 

Otvoriť