Personalizácia a ochranné prvky

Naše výtlačky môžu osloviť Vašich adresátov individuálne. Tlačoviny môžu byť ľubovoľne personalizované, číslované, môžu obsahovať unikátne kódy.

Ponúkame tlač stravných lístkov, tlač vstupeniek, tlač certifikátov, tlač diplomov, tlač zľavových poukazov. Možnosť automatickej perforácie.

Tieto tlačoviny často vyžadujú ochranu
proti kopírovaniu.

Vaše dokumenty môžeme obohatiť
o nasledujúce ochranné prvky:

- parciálny suchý lak (efekt podobný vodotlači),

- UV text (Vami zvolený nápis viditeľný pod UV svetlom),

- mikrotext (Vami zvolený miniatúrny nápis nečitateľný po kopírovaní).

 

Personalizovaná tlač FORK

Vstupenky, poukážky a stravné lístky môžeme lepiť, alebo prešívať kramličkou do požadovaných blokov.

Na požiadanie vieme dodať stravné lístky v hárkoch A4 perforovaných na Vami požadovaný rozmer. Na takéto hárky
môžete dotláčať Vaše údaje na kancelárskej tlačiarni či kopírke.

Pre oživenie vizuálnej podoby lístka máte možnosť tlačiť vaše lístky na tzv. „neónové farebné" podkladové papiere.

 

Lepený spoj bloku stravných lístkov
Zlepené bloky napríklad po 100 stravných lístkov sú vhodné v prípadoch, keď je potrebné bezproblémovo oddeľovať
z blokov požadované počty stravných lístkov.

stravné lístky lepený blok

Spinkovaný spoj bloku stravných lístkov
Spinkované bloky napríklad po 100 stravných lístkov zabezpečujú trvalo spojený blok stravných lístkov bez rizika rozpadnutia.

Šitý blok stravných lístkov

Číslovanie (personalizácia) stravných lístkov
Personalizovaná tlač sa využíva najmä pri tlačovinách, ktoré majú rovnaký vzhľad, no niektoré údaje majú byť na každom
výtlačku odlišné. Identifikáciou stravovacieho zariadenia na lístku a jeho očíslovaním sa dosiahne prehľadnej kontroly pri jeho používaní.

Číslovanie stravných lístkov

Perforácia stravných lístkov
Pre pohodlnejšiu manipuláciu pri oddeľovaní lístkov napomáha perforácia jednotlivých častí stravného lístku. Lístky je možné predeľovať na požadovaný ľubovoľný počet častí.

Perforácia stravných lístkov

 

 

1. Projekt s podporou EÚ

2. Projekt s podporou EÚ

 

fotokniha syyyr

.