Technické požiadavky na kalendáre

Fotografie do kalendára by mali pri danom rozmere mať rozlíšenie 300 DPI. Ak neviete fotografie takto pripraviť, pošlite nám ich neupravené v čo najvyššej kvalite. Popisky k fotografiám dodávajte s označením týždňa resp. mesiaca ku ktorému patria.

Rozmery a počet obrázkov v jednotlivých kalendároch:

Stolový kalendár týždňový 222 x 125 mm (vrátane stojana), 53 fotografií + fotografia na titulný list, 115g natieraný matný papier, rozmer listu: 222 x 100 mm, rozmer fotografie: 110 x 84 mm, s fondom pracovného času, prehľadným kalendáriom na budúci rok, 56 strán

Stolový kalendár dvojtýždňový 222 x 125 mm (vrátane stojana), 27 fotografií + fotografia na titulný list, 115g natieraný matný papier, rozmer listu: 222 x 100 mm, rozmer fotografie: 75 x 77 mm, s fondom pracovného času, prehľadným kalendáriom na budúci rok, 30 strán

Stolový kalendár týždňový 298 x 125 mm (vrátane stojana), 53 fotografií + fotografia na titulný list, 115g natieraný matný papier, rozmer listu: 298 x 100 mm, rozmer fotografie: 115 x 84 mm, s fondom pracovného času, prehľadným kalendáriom na budúci rok, 56 strán

Stolový kalendár dvojtýždňový 298 x 125 mm (vrátane stojana), 27 fotografií + fotografia na titulný list, 115g natieraný matný papier, rozmer listu: 298 x 100 mm, rozmer fotografie: 110 x 77 mm, s fondom pracovného času, prehľadným kalendáriom na budúci rok, 30 strán

Stolový kalendár dvojtýždňový 298 x 170 mm (vrátane stojana), 27 fotografií + fotografia na titulný list, 115g natieraný matný papier, rozmer listu: 298 x 140 mm, rozmer fotografie: 100 x 88 mm, s fondom pracovného času, prehľadným kalendáriom na budúci rok, 30 strán

Stolový kalendár týždňový 298 x 170 mm (vrátane stojana), 53 fotografií + fotografia na titulný list, 115g natieraný matný papier, rozmer listu: 298 x 140 mm, rozmer fotografie: 115 x 84 mm, s fondom pracovného času, prehľadným kalendáriom na budúci rok, 56 strán

Plánovací kalendár týždňový 320 x 165 mm (vrátane stojana), 53 fotografií + fotografia na titulný list, 115g natieraný matný papier, rozmer listu: 320 x 135 mm, rozmer fotografie: 102 x 87 mm s fondom pracovného času, prehľadným kalendáriom na budúci rok, 56 strán

Stolový kalendár mesačný 212 x 180 mm (vrátane stojana), 12 fotografií + fotografia na titulný list, 150g natieraný matný papier, rozmer fotografie: 132 x 128 mm, 13 strán

Nástenný kalendár 13 listový 316 x 316 mm, 150g natieraný matný papier, rozmer fotografie: 290 x 190 mm alebo 190 x 290 mm (v tomto kalendári je možné kombinovať mesiace s fotografiou na výšku a fotografiou na šírku)

Nástenný kalendár 13 listový 213x 213 mm, 150g natieraný matný papier, rozmer fotografie: 190 x 125 mm alebo 125 x 190 mm (v tomto kalendári je možné kombinovať mesiace s fotografiou na výšku a fotografiou na šírku)

Nástenný kalendár 13 listový 450 x 340 mm (vrátane podkladového kartónu s presahom 50 mm), 150g natieraný matný papier, rozmer fotografie: 390 x 210 mm 

Nástenný plánovací kalendár 12 listový 320 x 600 mm,  perforované listy, 80g matný papier, rozmer fotografie: 320 x 150 mm

Nástenný kalendár 1 listový 325 x 480 mm, 150g natieraný matný papier, rozmer fotografie: 297 x 360 mm

Vreckové kalendáriky 90 x 60 mm a 60 x 90 mm, 300g natieraný matný papier, rozmer fotografie: 90 x 60 mm alebo 60 x 90 mm

 

 

 

Späť na ponuku kalendárov.

 

 

 

Otvoriť