Príprava výseku

Ako správne pripraviť tlačové podklady pre digitálny výsek.

Podklady pre tlač s následným digitálnym výsekom je potrebné dodať umiestnené v šablónach, ktoré si stiahnete na tejto stránke.

Súčasťou šablón je stručný postup.

Grafiku pre digitálny výsek pripravte so spadávkou min. 2 mm.

Hotovou grafikou sa rozumie montáž celého hárku. Medzi jednotlivými objektmi zachovajte medzeru min. 4 mm.

Montáže dodajte s textom rozbitým v krivkách v programoch Adobe Illustrator do verzie CS2, alebo Corel Draw do verzie 10.

 

Šablóna pre Adobe Illustrator

Šablóna pre Corel Draw

podklad pre digitálny výsek

 

Montáž na digitálny výsek

 

 

1. Projekt s podporou EÚ

2. Projekt s podporou EÚ

 

fotokniha syyyr

.