Vizitky

Ako správne pripraviť vizitku.

Čistý formát
(čierna linka)
je výsledný rozmer po orezaní.
Na tejto ukážke je to 90 x 50 mm

Hrubý formát
(modrá linka)
je z každej strany o 3 mm (spadávku) väčší
ako čistý formát.
Pozadie grafiky, ktoré má byť vytlačené
až po okraj musí byť zväčšené
na tento rozmer.
Na tejto ukážke je to 96 x 56 mm

Sadzobný obrazec
(prerušovaná červená linka)
je z každej strany o 5 mm menší
ako čistý formát.
Určuje odstup textov a grafiky od orezu.
Objekty z ktorých nemá byť odrezané
nesmú prečnievať zo sadzobného obrazca
(viď logo, texty).
Na tejto ukážke je to 80 x 40 mm

Formát PDF dokumentu
v PDF dokumente má byť len 1 vizitka
na 1 strane. Rozmer dokumentu má byť
zhodný s hrubým formátom vizitky
(na tejto ukážke je to 96 x 56 mm).
Obojstranné vizitky, alebo viac druhov
rovnakých vizitiek posielajte
ako 1 viacstranový PDF dokument.

Pozor!
Linky slúžia na tejto ukážke
len k Vašej lepšej orientácii,
vo Vašej grafike ich nemá byť vidieť.

príprava vizitky pre tlač

 

Vzor správne pripraveného PDF dokumentu
s 3 druhmi obojstranných vizitiek
.

1. Projekt s podporou EÚ

2. Projekt s podporou EÚ

 

fotokniha syyyr

.