Spadávka

Ako správne pripraviť
dokument na spadávku (bezokrajovú tlač).

Čistý formát
(čierna linka)
je výsledný rozmer po orezaní.
Na tejto ukážke je to 100 x 100 mm

Hrubý formát
(modrá linka)
je z každej strany o 3 mm (spadávku) väčší
ako čistý formát.
Pozadie grafiky, ktoré má byť vytlačené
až po okraj musí byť zväčšené
na tento rozmer.
Na tejto ukážke je to 106 x 106 mm

Sadzobný obrazec
(prerušovaná červená linka)
je z každej strany menší min. o 3 mm 
ako čistý formát, pri viazaných dokumentoch
je z každej strany menší o 5 mm
ako čistý formát.
Určuje odstup textov a grafiky od orezu.
Objekty z ktorých nemá byť odrezané
nesmú prečnievať zo sadzobného obrazca
(viď hlava, logo, lakeť, texty).
Na tejto ukážke je to 94 x 94 mm

Pozor!
Linky slúžia na tejto ukážke
len k Vašej lepšej orientácii,
vo Vašej grafike ich nemá byť vidieť.

priprava spadavky

1. Projekt s podporou EÚ

2. Projekt s podporou EÚ

 

fotokniha syyyr

.